Tarieven 2020-2021

Kinderen / Jongeren

Oriëntatielessen piano
2-4 leerlingen tot 10 jaar
4 lessen
€ 55 Groepsles 2 leerlingen (indien mogelijk)
Geschikt voor eerste 2 jaar
40 min per week (35x)
€ 566
Individuele les
20 min per week (35x)
(Deze lestijd is max. 4 jaar mogelijk)
€566 Individuele les
30 min per week (35x)
€810

Volwassenen vanaf 21 jaar 

Individuele les
Volwassenen vanaf 21 jaar
30 min per week (35x)
€ 990
Knipkaart
(voor wie eerder les gehad heeft)
in overleg af te spreken
5 lessen van 30 min € 166
10 lessen van 30 min € 320

Betaling

Wekelijkse lessen
Hele bedrag vóór 1 oktober
In twee gelijke termijnen vóór 1 oktober en 1 februari

Cursussen/ Oriëntatielessen piano/ Knipkaarten
vóór aanvang van de eerste les dient het lesgeld ontvangen te zijn